Ekonomia - ugrupowania ekonomiczne

Większą stabilność wykazały regionalne ugrupowania ekonomiczne w Ameryce Łacińskiej, podejmowane przez kraje znajdujące się na średnim poziomie rozwoju gospodarczego. Należy tu wymienić przede wszystkim powstałe w 1960 r. Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (LAFTA) oraz Wspólny Rynek Ameryki Środkowej (CACM). Organizacje te - mimo okresów zahamowań - rozwinęły działalność w dziedzinie koordynacji polityki inwestycyjnej, przyczyniły się do liberalizacji stosunków handlowych przez stopniowe znoszenie ceł, podjęły też próby konstruowania wspólnej zewnętrznej polityki handlowej. Jak już wskazaliśmy, najbardziej dojrzałe do procesów integracyjnych w świecie kapitalistycznym okazały się kraje Europy Zachodniej. Działały tu nie tylko ogólne przesłanki procesów integracyjnych, ale także wiele specyficznych interesów poszczególnych krajów, które tworzyły trzon powstających po II wojnie światowej ugrupowań ekonomicznych.

Przechowywanie dokumentów Kraków faktury korygujące wzór Zarabianie w internecie